Trang chủ > Chương trình học

Phương pháp giảng dạy

Nghiên cứu thành công các lớp 1-1 là thành tựu trong việc giảng dạy tiếng Anh của các khóa du học tiếng Anh ngăn hạn tại Philippines, trong các lớp 1-1, sinh viên sẽ được phát hiện từng lỗi sai trong từng phát âm, ngữ pháp, cấu trúc câu để kịp thời sửa, giúp quá trình du học tiếng Anh ngắn hơn.du

Áp dụng phương pháp BLS ( Beci Leveling System)

BLS là bài kiểm tra trình độ riêng dành cho học viên tại trường Anh ngữ BECI, cung cấp quá trình học và bản đồ dựa trên bài kiểm tra của từng học viên qua bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết) trong các tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Bên cạnh đó, BLS giúp cải thiện kỷ năng nói trong thời gian ngắn thông qua phân loại trình độ của từng học viên và tập trung giảng dạy cho học viên.

 

Môn học các lớp nhóm:

 

T.ALFIE "Into The World of Words" (Vocabulary) 
T.ALMA C. "Speak through Idioms Around the World (Idioms) 
T.MELINDA "Read n Tell" (Reading Comprehension) 
T.MARIAM "FACE Functional Applications for Communicating in English "(Grammar and Speaking) 
T.ELSIE "INTEL Interactive Listening" (Listening)

T.RED "RUD Red s Unlimited Debate" (Debate) 
T.ROCKY "Rock on Today s and Yesterday s Issues" (Public Speaking and Discussion) 
T.EMMY "" Effective Speaking "(Pronunciation) 
T.CHESYA "Think and Write" (Writing)

T.CHAD "EOS English on Screen" (Integrated) 
T.MARIZA "I ve Got News for You" (Listening and Discussion)

 

THỜI GIAN BIỂU MẪU MỘT NGÀY TẠI BECI


 

 Theo nguồn:Beci -  Trường anh ngữ tốt nhất

  • sidebnr01
  • sidebnr02
  • sidebnr03
  • sidebnr04
  • sidebnr04