Trang chủ > Chương trình học

Khóa TOIEC + 200 Guarantee

Khóa TOIEC + 200 Guarantee

Guaranteed TOEIC + 200 class tại trường Anh ngữ BECI là lớp học được bắt đầu bởi một giáo viên phụ trách lớp TOEIC đặt biệt này. Lớp học bảo đảm tăng 200 điểm so với điểm đầu vào tại trường thông qua phân tích các dạng câu hỏi trong các bài kiểm tra, và giả quyết những khó khăn cũng như điểm yếu của từng học viên. Sự kiểm tra TOEIC speaking thì được thực hiện chung trong quá trình học, các học viên sẽ thực hành TOEIC speaking với các bạn trong lớp thông qua phương pháp Callan.

Điều kiện khóa đảm bảo

Thời gian học tối thiểu 12 tuần, tăng đảm bảo 200 điểm từ điểm thi chính thức ( không quá 6 tháng ) hoặc tính từ điểm kiểm tra đầu vào tại trường.

Nếu học viên du học tiếng Anh tại Philippines không thể đạt được điểm đảm bảo sau khi học, học phí sẽ được miễn phí 100% đến khi học viên đạt được số điểm đảm bảo. (không bao gồm chi phí ăn ở, phí gia hạn visa và các chi phí khác).

Khóa đảm bảo sẽ bị hủy bỏ nếu học viên vi phạm nội quy của trường hoặc tham dự dưới 95% tất cả các buổi học.

 

Theo nguồn: BECI- Trường Anh ngữ tốt nhất

  • sidebnr01
  • sidebnr02
  • sidebnr03
  • sidebnr04
  • sidebnr04