Trang chủ > Chương trình học

Khoá Tiếng Anh thương mại

Khóa học tiếng Anh thương mại tập trung đào tạo cho học viên kĩ năng giao tiếp tiếng anh với các tình huống thực tế như cách trả lời phỏng vấn, viết đơn xin việc, CV, các kiểu văn bản hành chính và những từ vựng liên quan. Khóa học này thích hợp cho những người cần cải thiện khả năng giao tiếp tiếng anh trong công việc hoặc chuẩn bị cho working holiday.

Đối tượng tham gia khoá học

+ Mong muốn làm việc trong môi trường nước ngoài chuyên nghiệp.

+ Có kế hoạch tham gia chương trình Working Holiday tại Newzelan, Australia, Canada.

+ Có kiến thức tiếng anh nền tàng hoặc đã tham gia lớp SPEED ESL hoặc SPARTA.

Lợi ích của khoá học

+ Bổ sung và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh thương mại cơ bản nhất dành cho bất kỳ ai làm việc và học tập trong môi trường này.

+ Hình thành sự tự tin và tự nhiên, giản dị khi trình bày vấn đề trong công việc

+ Vận dụng tiếng anh các tình huống thực tế liên quan tới công việc.

+ Nắm vững cách dùng các từ ngữ và thuật ngữ của các kiểu viết thư trong công việc.

+ Mọi ví dụ và bài tập đều sử dụng ngữ cảnh môi trường làm việc điển hình.

+ Cơ hội thực tập miễn phí tại các công ty ở Baguio dành choc ho học viên nào đạt trình độ tiếng anh cao cấp.

Nội dung chương trình học

9 giờ: 4 giờ lớp 1:1 + 2 giờ lớp nhóm + 3 giờ lớp buổi tối

Lớp 1:1( (3 giờ)

+ Speaking (chủ đề tiếng Anh thương mại) - 1 giờ

+ Listening (luyện phản xa nghe hiểu) - 1 giờ

+ Reading (Từ vựng tiếng Anh thương và đọc hiểu văn bản) - 1 giờ

Lớp học nhóm (3 giờ)

+ Writting (1 giờ)

+ Business English Activities (thuyết trình, tranh luận và tạo tình huống) - 1 giờ

Lớp học buổi tối (3 giờ)

+ Ngữ pháp/ Mẫu câu/ Nói

*** Các lớp học buổi tối được tùy chọn

Bảng phân cấp trình độ của khoá học

 Level 1  Level 2  Level 3

 Tiếng Anh thương mại sơ cấp

  - Từ vựng thương mại

  - Cách viết CV và đơn xin việc

  - Kỹ năng phỏng vấn 

 Tiếng Anh thương mại trung cấp

 - Cách viết văn bản thương mại

 - Cách đọc và hiểu các văn bản thương mại

 - Kỹ năng thuyết trình trong các cuộc họp

Tiếng Anh thương mại trung cấp 

 - Cách viết thư và làm báo cáo

 - Cách hiểu và thảo luận các vấn đề thương mại

 - Dẫn dắt các cuộc họp

 Theo nguồn: Trường Anh ngữ BECI

  • sidebnr01
  • sidebnr02
  • sidebnr03
  • sidebnr04
  • sidebnr04