Trang chủ > Học phí

Học phí , ký túc xá (usd)

 Trường Anh ngữ BECI đưa ra chi phí ký túc xá theo từng khóa học

SPEED ESL

 

Loại phòng

4 tuần

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

Phòng đơn

1,550

3,100

4,650

6,200

7,750

9,300

Phòng đôi

1,290

2,580

3,870

5,160

6,450

7,740

Phòng ba A

1,190

2,380

3,570

4,760

5,950

7,140

Phòng ba B

1,140

2,280

3,420

4,560

5,700

6,840

Phòng bốn

1,090

2,180

3,270

4,360

5,450

6,540

Phòng sáu

1,040

2,080

3,120

4,160

5,200

6,240

 

SPARTA ESL

 

Loại phòng

4 tuần

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

Phòng đơn

1,670

3,340

5,010

6,680

8,350

10,020

Phòng đôi

1,410

2,820

4,230

5,640

7,050

8,460

Phòng ba A

1,310

2,620

3,930

5,240

6,550

7,860

Phòng ba B

1,260

2,520

3,780

5,040

6,300

7,560

Phòng bốn

1,210

2,420

3,630

4,840

6,050

7,260

Phòng sáu

1,160

2,320

3,480

4,640

5,800

6,960

 

TOEIC/ IELTS (Guaranteed)

 

Loại phòng

4 tuần

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

Phòng đơn

1,670

3,340

5,010

6,680

8,350

10,020

Phòng đôi

1,410

2,820

4,230

5,640

7,050

8,460

Phòng ba A

1,310

2,620

3,930

5,240

6,550

7,860

Phòng ba B

1,260

2,520

3,780

5,040

6,300

7,560

Phòng bốn

1,210

2,420

3,630

4,840

6,050

7,260

Phòng sáu

1,160

2,320

3,480

4,640

5,800

6,960

- Học phí và phí ký túc xá ở trên là chi phí chính thức của trường, chưa áp dụng với các chương trình hỗ trợ, học bổng và khuyến học từ Phil English.

- Phí trên đã bao gồm ăn uống 3 bữa/ ngày tại trường, giặt giũ, dọn phòng miễn phí.

Theo nguồn: BECI - Trường Anh ngữ tốt nhất

Chi phí khác   ▶▶

  • sidebnr01
  • sidebnr02
  • sidebnr03
  • sidebnr04
  • sidebnr04