Trang chủ > Chương trình học

Chương trình Sparta ESL

Sparta Program

Đây là chương trình học có lịch dày đặt hơn các chương trình ESL thông thường khác, khóa học này tại trường Anh ngữ BECI tập trung vào phát triển khả năng ngôn ngữ Anh đến kết khúc một ngày học. Đây là chương trình giành cho các học viện thụ động trong việc học và cần có sự hỗ trợ và chỉ dẫn khắt khe trong việc học hơn là những học việc chủ đông trong việc học, việc ra ngoài sao giờ học không được chấp thuận đối với khóa học này.

Bên cạnh đó, khóa học này còn tập trung vào rèn luyện Speaking cho từng học viên một cách chính xác thông qua chương trình SP. Chương trình đặc biệt này giành cho học viện học trên 8 tuần học, và sẽ giành một tuần học tập trung phát triển Speaking, phát âm, qua trương trình Rehab Program.

 

 

 

 

 

 - Lớp học 1:1 và lớp học nhóm là các lớp học chính thức, trong đó các lớp buổi tối là lớp học tự chọn.

 - Nội dung lớp học 1:1 có thể thay đổi theo nhu cầu của học viện và theo cấp độ.

 - Lịch học sẽ khác nhau theo từng học viên.

 Theo nguồn: BECI - Trường Anh ngữ tốt nhất

  • sidebnr01
  • sidebnr02
  • sidebnr03
  • sidebnr04
  • sidebnr04