Trang chủ > Chương trình học

Chương trình đào tạo đặc biệt

Chương trình Speaking Prescription

Học viên của khóa Sparta ESL tại trường Anh ngữ BECI được tham gia chương trình Speaking Prescription (SP) vào mỗi tuần. Đây là bài kiểm tra nhằm chỉ ra những lỗi sai trong Speaking của học viên. Học viên sẽ được phỏng vấn bằng Speaking trong vòng 5 phút, phần trả lời sẽ được ghi âm và ghi hình lại. Sau đó, giáo viên sẽ chấm và chỉnh sửa các lỗi sai về phát âm, từ vựng, ngữ pháp… từ đó đưa ra lời khuyên đúng đắn cho học viên.

 

 

Chương trình Rehab Program (Intensive Pronunciation Prescribing)

Đây là chương trình đặc biệt dành cho những học viên muốn tập trung cải thiện kỹ năng Phát âm – một trong những điểm yếu lớn nhất của học viên Việt Nam. Bên cạnh đó học viên cũng được học kèm thêm về Ngữ pháp với giáo viên người Anh và Mỹ. Môn học này được tổ chức trong vòng 1 tuần, dưới hình thức lớp nhóm nhỏ (dưới 5 học viên) và chỉ áp dụng cho các học viên của khóa Sparta ESL.

 

 Theo nguồn:BECI - Trường anh ngữ tốt nhất

  • sidebnr01
  • sidebnr02
  • sidebnr03
  • sidebnr04
  • sidebnr04