Trang chủ > Học phí

Chi phí khác

Trường Anh ngữ BECI đưa ra thông tin về một số chi phí khác mà học viên khi tham gia tại trường phải đóng

Phí nhập học

100 USD (chỉ trả 1 lần)

SSP

6,500 peso (trong thời gian 6 tháng)

Gia hạn Visa

1-4 tuần: miễn phí; 5-8 tuần: 3,440 peso; 9-12 tuần: 8,150 peso; 13-16 tuần: 8,650 peso; 17-20 tuần: 11,390 peso; 21-24 tuần: 11,790 peso

ACR - Icard

3,300 peso (trên 8 tuần học và có giá trị trong 1 năm)

Tiền điện + nước

Tùy mức tiêu thụ thực tế và loại phòng. Từ 1,500 - 2,000 peso/ 4 tuần

Đón tại sân bay

50 USD/ lần

Đưa ra sân bay

7,000 peso/ chuyến (chia theo số lượng học viên)

Tài liệu học tập

1,000 peso/ 4 tuần

Đặt cọc KTX

3,000 peso

Học thêm lớp 1:1

1,000 peso/tuần (mỗi ngày 1 tiết 50 phút)

Chi phí ở lại thêm

Phòng Hotel: 1,300 peso/ ngày; Phòng Condo: 1,000 peso/ ngày (bao gồm 3 bữa ăn tại căn tin trường)

Vé máy bay

Phòng đơn: 2,000 peso/ ngày; phòng đôi: 1,500 peso/ ngày; phòng ba: 1,200 peso/ ngày, phòng 4 và 6: 1,000 peso/ ngày

Bảo hiểm

Chưa bao gồm (không bắt buộc)

 Theo nguồn: BECI - trường Anh ngữ tốt nhất

  • sidebnr01
  • sidebnr02
  • sidebnr03
  • sidebnr04
  • sidebnr04